Miłość Prawdziwa

5 niedziela wielkanocna C „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”. według św. Jana Św. Cyryl Aleksandryjski uważa, że nowość miłości Jezusa wyraziła się w tym, że „On ukochał nas bardziej niż siebie samego”. Kto może kochać bardziej kogoś, niż siebie. Może mąż żonę i odwrotnie, rodzice dzieci, albo...

Read More