Freski

Najcenniejszym elementem wnętrza są malowidła z pierwszej połowy XVI wieku pokrywające niemal całą powierzchnię ścian nawy. Przedstawiają one historię Zbawienia, rozpoczynającą się od zachodniej części ściany północnej i obiegającą nawę aż do ściany zachodniej. Ta ściana wraz ze ścianami bocznymi podzielone są na kwatery o wysokości około 2 metrów, ułożone w dwie strefy. Narracja przebiega od góry na dół w poszczególnych rzędach kwater i od lewej ku prawej pomiędzy rzędami....

Read More