TO, CO WIECZNE TRWA NA WIEKI

„Niebo i ziemia przeminą,ale moje słowa nie przeminą”.(Mk 13,31) Drodzy, sytuacja epidemiczna znów ogranicza nam sposoby głębszego przygotowania się na święta Bożego Narodzenia. Słowo Boże nie traci jednak swojej mocy i taką, czy inną np. drogą internetową może docierać do nas i stawać się życiodajnym źródłem dla naszego oczekiwania na Jezusa Zbawiciela. SIĘGNIJ PO ŻYCIE to nasze tegoroczne zawołanie na Adwent. Przychodzi do nas KTOŚ, KTO już kiedyś u nas był…ponad...

Read More