Grób Pański

Grób Pański – Boży Grób – w liturgii katolickiej miejsce, gdzie wystawia się Najświętszy Sakrament na zakończenie liturgii w Wielki Piątek. Symbolizuje ono Grób Chrystusa. Tradycją w Polsce, sięgającą XVI w., jest zwyczaj budowania Grobów Pańskich. Grób Pański jest swego rodzaju dekoracją. Współczesne Groby wypadają bardzo skromnie, jeżeli je porównać z „cudami” dawnych wieków, jakie odnajdujemy w cytowanych przekazach. Nie ma już elementów ruchomych, choć...

Read More