Gotycka brama cmentarna

W murze dawnego cmentarza przykościelnego zachowała się bramka cmentarna z XV wieku, z ostrołukowym przejazdem, w elewacji zewnętrznej dekorowana wąskim fryzem wnękowym. Jest zbudowana z kamienia polnego obrobionego w nierówne ciosy tylko w ościeżach przejazdu i w narożach. Otwór przejazdu ujęty od strony cmentarza głęboką niszą o łuku odcinkowym podobną do nisz portalowych we wnętrzach pomorskich kościołów.

Read More