Listopadowe refleksje

Obok świata widzialnego, który doświadczamy naszymi zmysłami istnieje świat niewidzialny, z którym stanowimy wspólnotę Kościoła. Zmarli są bardzo blisko nas i możemy pomóc im w osiągnięciu nieba. Życie ludzkie nie kończy się w momencie śmierci. Człowiek umiera jedynie dla otoczenia, które nie może już z nim rozmawiać, słyszeć go, ani dostrzegać jego nowej formy życia. Jednak jego duchowe „ja” nie przestaje istnieć. Nadal żyje, chociaż – ze względu na brak ciała – inaczej...

Read More