15 ciekawostek o różańcu

15 niesamowitych ciekawostek o różańcu: 1. Pierwowzorem różańca był psałterz. Modlitwa ta polegała na odmówieniu 150 psalmów. Ponieważ nie wszyscy byli w stanie to zrobić, psalmy zastąpiono najpierw modlitwą Ojcze nasz, a później Zdrowaś Maryjo. 2. Różaniec to po łacinie rosarium i oznacza wieniec z mistycznych róż składany Matce Bożej. 3. Starożytni Rzymianie i Grecy składali bóstwom wieńce z róż. Pierwsi chrześcijanie zabierali nocą te wieńce i za każdą z tych róż...

Read More