ALFABET HEBRAJSKI

ALFABET HEBRAJSKI

Alfabet hebrajski składa się z 22 liter. Nie rozróżnia się liter wielkich i małych. Za to pięć liter przyjmuje na końcu wyrazu inną graficznie formę, tzw. formę końcową.

Jest bardzo ważne, aby sobie uzmysłowić i zapamiętać, że wszystkie 22 litery w alfabecie hebrajskim są spółgłoskami. Cztery z nich mogą jednak występować w roli samogłosek.

Więcej objaśnień pod tabelką, tutaj jeszcze tylko znaczenie poszczególnych kolumn:

 • forma podstawowa
 • forma końcowa (tzw. sofit)
 • nazwa litery
 • wartość spółgłoskowa
 • mozliwe wartości samogłoskowe
 • wartość liczbowa
א alef nieme a 1
ב bet b, w 2
ג gimel g 3
ד dalet d 4
ה he h a, e, o 5
ו waw w, ł o, u 6
ז zajin z 7
ח chet ch 8
ט tet t 9
י jud j i, e 10
כ ך kaf k, ch 20
ל lamed L 30
מ ם mem m 40
נ ן nun n 50
ס samech s 60
ע ajin nieme 70
פ ף pe p, f 80
צ ץ cadi c 90
ק kuf k 100
ר resz r 200
ש szin sz, s 300
ת taw t 400

Dwa bardzo różne „h”

Podając wymowę zastosowałem transkrypcję polską. Wyjaśnienia wymaga tu rozróżnienie głosek [h] i [ch], bardzo ważnych dla poprawnej i zrozumiałej wymowy hebrajskiego.

[h] – w hebrajskim zapisywana za pomocą litery ה – to głoska łagodna, delikatna, niecharcząca, jak w angielskim słowie home. Fachowcy określają ją mianem spółgłoski szczelinowej krtaniowej bezdźwięcznej ☺. Mimo że nie jest ona jakoś szczególnie trudna do wymówienia, to dla przeciętnego Polaka stanowi pewien problem, ponieważ polskie „h” jest znacznie mocniej artykułowane (lekko „charczące”). Z dwojga złego lepiej więc hebrajskiego [h] nie wymówić wcale (tak zresztą robi na co dzień niemała część Izraelczyków), niż wymawiać je jak polskie „h”.

[ch] – zapisywana literami ח oraz כ – to z kolei dźwięk dość szorstki, mocny, charczący. Choć występuje w wielu językach (np. w niemieckim słowie Dach), sprawia wrażenie głoski charakterystycznej dla hebrajskiego, ze względu na częste występowanie w tym języku. Po prostu od razu „rzuca się w uszy”, kiedy słyszymy rozmawiających Izraelczyków. Fachowa nazwa: spółgłoska szczelinowa języczkowa bezdźwięczna. Polskie „h” (czyli spółgłoska szczelinowa miękkopodniebienna bezdźwięczna) brzmi dość podobne, choć słabiej, mniej charcząco, dlatego opanowanie wymowy hebrajskiego [ch] w stopniu zapewniającym bycie zrozumianym – nie powinno stanowić większego problemu.

Mylenie tych dwóch głosek jest częstą przypadłością osób uczących się hebrajskiego. Przy czym Polacy mają raczej skłonność do wymawiania [ch] tam, gdzie powinno być [h], a np. Węgrzy – odwrotnie. Pomyłki, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, mogą wywołać rozbawienie, albo być źródłem nieporozumień. Przykładowo:

 • Wymawiając [ch] zamiast [h] można mając na myśli הרה [hara] powiedzieć חרא [chara]. Pierwsze słowo oznacza „ciężarną”, drugie zaś – „gówno”.
 • Wymawiając [h] zamiast [ch] można powiedzieć חשבתי עליה [chaszawti aleha] w miejce חשבתי עליך [chaszawti alecha], czyli zamiast „myślałem o tobie” wychodzi „myślałem o niej”.

Spółgłoski grupy begadkefat

Trzy hebrajskie spółgłoski: ב כ פ wymawiane są różnie w zależności od miejsca występowania w wyrazie. Na początku oraz po sylabie zamkniętej wymawiane są one „twardo” (wymowa zwarta), a w innych przypadkach „miękko” (wymowa szczelinowa).

 • ב – zwarta: [b], szczelinowa: [w]
 • כ – zwarta: [k], szczelinowa: [ch]
 • פ – zwarta: [p], szczelinowa: [f]

Kilka przykładów:

 • בית [bajit] – dom
 • שוב [szuw] – znów
 • כן [ken] – tak
 • אכל [achal] – zjadł
 • פרה [para] – krowa
 • תפס [tafas] – złapał

Dlaczego „begadkefat”? Ano dlatego, że pierwotnie do grupy tej zaliczano 6 spółgłosek: ב ג ד כ פ ת – czyli bet, gimel, dalet, kaf, pe i taw. Dziś jednak spółgłoski gimel, dalet i taw mają już tylko po jednej możliwej wymowie – odpowiednio: [g], [d] i [t].

W pisowni wokalizowanej wymowa zwarta głosek z tej grupy oznaczona jest kropką wewnątrz litery (tzw. dagesz), a brak owej kropki wskazuje na wymowę szczelinową. Np. כֵּן [ken], ale אָכַל [achal].

szin / sin

Litera ש reprezentuje dwie głoski: [sz] i [s]. Wymowa zleży od konkretnego słowa (ale nie ma nic wspólnego z pozycją tej litery w wyrazie). Nie da się tego przewidzieć, jeśli nie zna się danego słowa (lub przynajmniej nie podejrzewa się z jakiego rdzenia powstało). Przykłady:

 • שמש [szemesz] – słońce
 • שורש [szoresz] – korzeń
 • שן שום [szen szum] – ząbek czosnku
 • שמח [sameach] – wesoły
 • חיפש [chipes] – szukał
 • שרה [sara] – Sara

Literując na głos wyraz, w którym ש wymawiane jest jako [s], używa się zwykle zmodyfikowanej nazwy tej litery – sin zamiast szin.

W pisowni wokalizowanej jednoznaczne odróżnienie szin od sin zapewnia specjalna kropeczka, umieszczona tuż nad literą. W przypadku szin znajduje się ona po prawej stronie – שׁ, litera sin ma ją zaś po lewej – שׂ.

Warto też dodać, że we współczesnym hebrajskim głoska [s] zapisana za pomocą ש brzmi identycznie jak [s] oznaczone literą ס (samech).