Alfa i Omega

Alfa to pierwsza, a Omega ostatnia litera greckiego alfabetu. Razem zwrot ten oznacza więc całość, pełnię, wielkość. Jest to jakby klamra spinająca dzieje ludzkości od Edenu do Sądu Ostatecznego. W Apokalipsie św. Jana w ten sposób określony jest Bóg (Ap 1,8; 21,6) i Jezus (Ap 22,13), z dopowiedzeniami „Początek i Koniec” (1,8; 21,6; 22,13) i „Pierwszy i Ostatni” (22,13). Jak wiadomo na początku było Słowo (czyli Syn Boży). Cały świat pochodzi od Niego i do Niego także zmierza jako do swojego ostatecznego celu.

A zatem Alfa i Omega to nasz Bóg jako Stwórca i jako Sędzia.