9 wrzesień 2018 – XXIII Niedziela Zwykła

„Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg…”

Nie bój się stanąć na górze
i tam wiarę w Boga wykrzyczeć.
Nie bój się zagrać w chórze,
zagrać Bogu pierwsze skrzypce.

Nie wstydź się, że pachniesz moherem,
że świat na wiele ci nie pozwoli.
Dla świata możesz być zerem,
dla Boga będziesz idolem.

Nie bój się stanąć pod krzyżem
i razem z Chrystusem zapłakać.
Stamtąd do Boga jest bliżej,
bo filozofia zbawienia jest właśnie taka.