9 maja 2021 – VI Niedziela Wielkanocna

„…To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali…”

Nie człowiek stworzył miłość,
nie człowiek znalazł Boga.
Ja człowiek jestem zbyt ubogi
i sam nie wiele mogę.

To Bóg nas wybrał.
– I co teraz będzie ?
Trzeba jak On kochać,
kochać zawsze i wszędzie ?

Często mściwi, pamiętliwi,
w wszelkie spory uwikłani.
A Pan nam przykazuje;
abyśmy się wzajemnie miłowali.