Niedziela Palmowa

„…Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach…”

Rozścielali płaszcze na drodze, obcinali gałązki, wymachiwali palmami. To wszystko z wielkiej radości, że Jezus był z nimi.

„Jesteś naszym prorokiem, jesteś naszym królem !”, a za tydzień… będą wołać; „na krzyż z Nim !”

Taki jest człowiek, czy dzisiaj jest inaczej? Jesteśmy pobożni i wierni w świątyni, a potem…

Zamknąłeś drzwi kościoła, a Bóg za tobą jeszcze woła. Jeszcze mamy szansę spojrzeć Jezusowi w oczy i zdecydować; czy nazwać go naszym królem, czy drogę wyścielić grzechem i zaprowadzić Go znów na Golgotę.

Właśnie teraz w Wielkim Poście, jeszcze mamy czas.

Wielki Post, wielki czas
Dla każdego z nas.

mk