800 LECIE WEŁTYNIA

800 lat Wełtynia – obchody święta

03 kwietnia 2017 roku

Brukowana ścieżka i głaz pamiątkowy. Na tyłach murek dawnego cmentarza przykościelnego. Dziś uroczystości związane z rocznicą dotyczącą pierwszej historycznej wzmianki o Wełtyniu. Jubileusz rozpoczął się od Mszą świętą w miejscowym kościele o godz. 15. Wtedy też została poświęcona i odsłonięta tablica upamiętniająca 800-lecie Wełtynia. Następnie zaplanowano prelekcję o historii Wełtynia od średniowiecza do współczesności.