8 wrzesień 2019 – XXIII Niedziela Zwykła

„…Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem…”

Chciałbym pójść do Ciebie Panie,
Jesteś przecież moim Bogiem.
Ale tak wiele posiadam,
wszystko dla mnie takie drogie.

Chciałbym pójść za Tobą Panie,
ale nie każ mi zostawiać;
braci, sióstr, majątku.
Czy bez tego nie potrafisz zbawiać ?

Krzyża nie uniosę,
chociaż nie raz tak próbuję.
Prosta, lekka droga
lepiej mi smakuje.