8 marzec 2020 – II Niedziela Wielkiego Postu

„…Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy…”

Możesz ujrzeć wielkość Boga,
możesz ujrzeć Jego chwałę.
Jak potrafi Bóg tu na ziemi
zauroczyć świat cały.

Umyj przedtem swoją duszę,
tylko wtedy możesz
mocno zmęczone oczy
przed Bogiem otworzyć.

Uprzątnij swoje serce.
Tylko jego czysty przedsionek
z radością w progu nieba
tobie stanąć pozwoli.

Wtedy jak Piotr zawołasz;
O Boże mój i Panie !
Jak dobrze, że tu jestem.
już na zawsze z Tobie zostanę.