7 styczeń 2018 – Niedziela Chrztu Pańskiego

Skierować świat
w stronę nieba.
Otworzyć mu oczy
by Bogiem się zauroczył.

W świętej wodzie niechaj
się zanurzy
i obmyje z grzechów.

Szatę białą
niech przyjmie z pokorą
dzisiaj świat cały.

I niech posłucha
jak płoną na niebie
świece Bożym duchem.

Bóg otwiera bramy kościoła.
Troszczy się o nas, pamięta
I pragnie aby świat cały
Przyjął Chrzest Święty