7 luty 2021 – V Niedziela Zwykła

„…Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały…”

Tylu ludzi uzdrowił,
dotkniętych życiową słabością.
Złe duchy wypędził,
nie pozwolił im mówić.
Bo zły duch może
człowieka tylko zgubić.

I nas może uzdrowić
z nałogów wszelkich,
ze złego opętania.
Z każdej pandemii
– może uzdrowić…
gdybyśmy tylko chcieli.