6 maj 2018 – VI Niedziela Wielkanocna

„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”

Jak nauczyć się miłości ?
takiej czystej jak kropla rosy,
jak ludzka łza,
jak koncert skowronków o świcie.
Jak ozdobić miłością
nasze szare życie ?

A jak pokochać
nieprzyjaciół,  wrogów.
Jak przebaczyć
każdą winę, każdą ranę
niesłusznie zadaną.
Jak kochać i być kochanym ?

Pójdę do ciebie Panie,
nędzą ścieżką życia.
Spojrzę w oczy
z wielką ufnością.
Podaj mi Panie swoją dłoń
i poprowadź drogą miłości.