5 marzec 2017 – I Niedziela Wielkiego Postu

,,…Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła..”

Diabeł – szatan jest tak mocny, tak przebiegły i odważny, że nie oszczędził na polu swojej działalności Jezusa.

Nie zawahał się, żeby spróbować – „przekupić” samego Boga. I dziś szatan nie przestaje atakować. Dzisiaj w szczególny sposób. I nam coraz trudniej oprzeć się każdej pokusie zła.

Gdzie mamy szukać pomocy ? Spójrzmy na Jezusa ; każdy Jego czyn, każdy krok na ziemskiej wędrówce jest dla nas słabych –  mocnym drogowskazem.

mk