4 Luty 2018 – V Niedziela Zwykła

„Panie, Ty leczysz złamanych na duchu”

On,  który policzył
na niebie wszystkie gwiazdy
i imię nadał każdej…

O nas szczególnie pamięta,
każdego po imieniu woła.
Bo nas do końca umiłował.

Gromadzi rozproszonych
co miejsca szukają na ziemi.
Zapragnął abyśmy byli zbawieni.

Choćbym z drogi zboczył
i zeszedł w ciemną dolinę.
On poda mi dłoń,  abym nie zginął.

Knotka tlącego nie dogasi,
każdego grzesznika wysłucha.
Leczy złamanych na duchu.

Gardzi pyszałkiem,
dźwiga pokornych.
Nasz Pan łaskawy,  zawsze hojny.

I jeśli raz jeszcze upadnę
i okryje mnie ciemność.
Pan…  i tak zawsze będzie ze mną.