31 Stycznia 2021 – IV Niedziela Zwykła

„…W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką…”

Panie, bądź moim nauczycielem.
Naucz mnie jak w synagodze.
Tyle mam złych pedagogów
i złych drogowskazów na drodze.

Poślij do mnie swoje słowo,
niech się nim nasycę.
Otwórz księgę życia,
niech się nią zachwycę.

Rozkaż duchom nieczystym
co zawsze ranią jak biczem.
Chcę być Twoim uczniem
i zdobyć dobrą ocenę życia.