30 maja 2021 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

„…Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego…”

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Nowej szkoły nie szukaj.
Jeden jest Nauczyciel, jedna nauka.

Uczcie się tego co Bóg przykazał
On wie co każdemu trzeba.
On kierunek studiów wskazał.

Jemu jest dana wszelka władza,
tylko Jemu.
Zaufaj i powiedz to każdemu.

Idźcie i nauczajcie…
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
A JA Jestem z wami po kres życia szkolnego.