30 lipiec 2017 – XVII niedziela zwykła

„Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne”

Salomon modlił się do Boga.  My też się modlimy.  I dobrze. Dobrze, że rozmawiamy z  Bogiem. A jak wygląda nasza rozmowa? Najchętniej porozmawialibyśmy o naszych problemach, Ponarzekalibyśmy na innych, najchętniej byśmy oskarżali,  orzekali, wyrokowali. Jeszcze poprosilibyśmy pokornie o spokojne,  bezstresowe życie.  Może bardziej dostane,  bo przecież ;  nam też coś się należy.

Jesteś przecież miłosierny.

–  A Salomon prosił tylko o mądrość.