30 czerwiec 2019 – XIII Niedziela Zwykła

„…Ku wolności wyswobodził nas Chrystus…”

Lisy mają nory,
ptaki podniebne gniazda.
Każdy z nich jest wolny
i szczęśliwy jest każdy.

A nam wciąż mało,
zawsze w cieniu.
Za kratami życia,
posiadaniem zniewoleni.

Kto przykłada rękę do pługa
i wstecz się ogląda.
Kto dwóm panom służy,
nigdy nie jest wolny.

Nie tkwij więcej
w kajdanach zniewolenia,
w kręgu własnych ambicji,
niepoprawnych życzeń.

Powołany zostałeś do wolności,
zostaw niewolę.
Wystarczy tobie
jak nasycisz się miłością.