3 maj 2017 – NMP Królowej Polski

Zaczęło się od: „niech mi się stanie według słowa twego”.  

Wizyta u Elżbiety i „błogosławiony owoc twojego łona”.

Potem straszne proroctwo Symeona i życie przepełnione stałym niepokojem o bezpieczeństwo syna.

Jeszcze golgota cierpień,   krzyż,  pogrzeb…

Taka była droga ziemskiego życia Maryi.

I chociaż  Bóg zabrał Ją do nieba stale o nas się troszczy i powraca na ziemię

Rozmodlona w Fatimie i w Lord,

W La Salette pokryta łzami,

Różańcowa w Wełtyniu,  milcząca w Wirowie.

Ta co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie

Ucieczka grzesznych,  opiekunka nienarodzonych

Pocieszycielka opuszczonych i samotnych,

Matka bolejąca nad ludzkim losem.

 

Jaskółko radosna,  kwiecie biało-czerwony

Jesteś stale z nami,  bo Jesteś Naszą Mamą.

 

               „ … Patronko narodu

Nadziejo polskich ścieżek

               Chcemy Tobie Polskę zawierzyć …