3 czerwiec 2018 – IX Niedziela Zwykła

«Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga twego.

W dzień powszedni,
nawet w święta.
Każdy tylko o pracy pamięta.

Każdy dzień, każda chwila,
bo jakby inaczej.
– niewolnicy pracy.

Dobry interes, biznes,
wielka kasa.
Zguba naszych czasów.

A Bóg puka
do sumienia twego;
odpocznij dnia siódmego.

MÓDL SIĘ i pracuj,
Bóg ci podpowie.
Żyj jak człowiek.