29 wrzesień 2019 – XXVI Niedziela Zwykła

„…Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą…”

Co ma się jeszcze wydarzyć
aby człowiek uwierzył.
Nie jeden cud się zdarzył
nie jeden piorun uderzył.

Nie wystarczył biały prorok z Krakowa,
ślad Maryi na Licheńskim kamieniu.
Głos ewangelii, prorocze słowa
i cuda eucharystyczne na ziemi.

Gdybyś dzisiaj dla nas Boże
wszystkie groby otworzył…
Gdyby anioł zstąpił z nieba
– co nam jeszcze potrzeba ?

Quo vadis ! dokąd zmierzasz ?
W nie ten dzwon uderzasz.
Jednak kiedyś staniesz w pół drogi
i zawołasz przed Bogiem;
ja, pył mizerny…
– Panie, ulituj się nade mną.