29 kwiecień 2018 – V Niedziela Wielkanocna

„Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity”

Trwaj w Bogu
w każdym czasie,
w każdej chwili
a Bóg ci nieba uchyli.

Wszystko się spełni
cokolwiek chcecie,
wystarczy Bogu złożyć
ufności depozyt.

Kiedy trwasz w Bogu,
kiedy jesteś uczniem Jego
serca twoje zakwita
i przynosi plon obfity.

Zbuduj dom na skale,
z widokiem na niebo.
Z duszą poczciwą,
otwarty na miłość.