28 maja 2017 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Jezus  przed swoim odejściem do nieba pocieszał swoich uczniów ;  że nie zostawi ich sierotami,  że pośle im Pocieszyciela. Dzisiaj wstępując do nieba daje uczniom,  daje i nam wyraźne zadanie;

„…Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem…”

Czy pamiętamy co do nas mówi Jezus ?

Tyle prostych słów,  tyle przypowieści. Tyle nauk i przykazań wypowiedział chodząc po ziemi.  Co w nas z tego pozostało ?