27 wrzesień 2020 – XXVI Niedziela Zwykła

„…Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego…”

Całe życie jestem z Tobą Boże,
rękę podam.
Mego domu drzwi otworzę.

Kiedy na mnie czekasz.
Zawsze wołam; idę Panie !
Jednak potem – zmieniam zdanie.

Stale obiecuję,
deklaracji składam wiele.
Wszystko zrobię, wszystko lecz nie teraz.

A brat obok;
– nic nie mówił, obiecać nie musiał.
Wstał
i poszedł za Chrystusem.

Czy mogę się dziwić ?
i pytać dlaczego
celnicy i nierządnice
przede mną wejdą
do królestwa niebieskiego.