54 tydzień modlitw o trzeźwość

Od 14 do 21 lutego 2021

Co roku w ostatnią niedzielę przed Popielcem rozpoczyna się w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość, trwający do kolejnej soboty.

Grzech pijaństwa należy do najdawniejszych i najbardziej w świecie rozpowszechnionych.
W tych dniach Kościół modli się za tych, którzy wychodzą z alkoholizmu. Pamiętamy również o tych, którzy pomagają bliskim nadużywającym alkoholu i o pracownikach lecznictwa odwykowego.

Tydzień modlitw o trzeźwość narodu polskiego

Tydzień Modlitw o Trzeźwość jest realizowany w ramach duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego, które stawia sobie na celu wyrobienie u wiernych odpowiedniej postawy wobec alkoholików, wychowanie do trzeźwości, kształtowanie nowych obyczajów i osobisty przykład abstynencji i modlitwy.
W ostatnich latach szczególnie palącym problemem w Polsce jest dość powszechne przyzwolenie na wsiadanie za kierownicę samochodu po spożyciu alkoholu. Warto z okazji tego Tygodnia uwrażliwiać na te kwestie, abyśmy wszyscy odpowiedzialnie mogli zadbać o bezpieczeństwo na drogach.

W Polsce istnieje wiele ruchów, grup i wspólnot, które przez troskę o trzeźwość wychowują do dojrzałej wiary. To m.in. Krucjata Wyzwolenia Człowieka i Dziecięca Krucjata Niepokalanej. Pomoc duszpasterską osobom uzależnionym niesie Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu czy Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. W każdej diecezji wyznaczeni są także duszpasterze trzeźwości.

Proponowany program Tygodnia w parafiach:

»» niedziela – modlitwa za tych, którzy rezygnują z używania napojów alkoholowych, kupowania ich i częstowania nimi
»» poniedziałek – modlitwa za rodziny alkoholików i pijaków
»» wtorek – modlitwa za należących do ruchów, stowarzyszeń i pracujących w organizacjach apostolstwa trzeźwości
»» Środa Popielcowa – modlitwa za uczestników spotkań w grupach samopomocowych (AA, Al-Anon, Al-Ateen, DDA)
»» czwartek – modlitwa za pracowników lecznictwa odwykowego i instytucji pracujących nad trzeźwością narodu
»» piątek – modlitwa za nauczycieli i wychowawców
»» sobota – modlitwa za kapłanów i świeckich apostołów trzeźwości