NMP Matka Boska Różańcowa

 

W kilku objawieniach Matka Boża wskazała modlitwę różańcową, jako najbardziej potrzebną ludzkości.

Różaniec przynosi wiele korzyści duchowych:

  • Pomaga w modlitwach i dobrych uczynkach Duchowej Rodziny.
  • Każdy kto odmawia codziennie : jedno „Ojcze nasz” ; 10 „Zdrowaś Maryjo” ; jedno „Chwała Ojcu”  – zasługuje na taką samą łaskę, jakby odmówił cały Różaniec.

Róża z 20 osób złożona – rzeczywiście odmawia cały Różaniec, ofiarowując komuś pięć minut swojego życia.  Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka.

Członkowie Żywego Różańca – mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich.

Wielbią i naśladują Maryję.