26 sierpień 2018 – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

„..Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana…”

Panie, pragnę słuchać głosu Twego.
Chyba to rozumiesz;
jestem taki mały,
mało wiem, mało umiem.

Czekam co dnia
u drzwi Twoich.
Patrzę w Twoją miłość,
dotknąć jej się boję.

Czuwam
w progu bramy Twojej,
z nadzieją
przed obliczem Twoim stoję.

Szukam Ciebie
dnia każdego, szukam stale.
Wyjdź naprzeciw,
pozwól się odnaleźć.