26 grudzień 2020 – Święto Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika

„…Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga…”

Dlaczego !
tyle oszczerstw, tyle wyroków
dnia każdego ?

Dlaczego !
żywię nienawiść, żądzę władzy,
i sądzę bliźniego ?

A on,
ludzkim wyrokiem oskarżony,
skończony, nic nie warty.
Nie szuka zemsty, nie rozpacza
– widzi niebo otwarte.

Mieczysław Kwiatkowski