26 grudzień 2017 – św. Szczepana

„Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.

„Ktoś” ujrzał niebo otwarte…
I co ?  posypały się kamienie.
I dziś nie brakuje Szawłów.
Zmieniło się tak nie wiele.

Nieraz trzeba dużo odwagi
by schronienia szukać w niebie.
W cywilizowanym świece
nie ma miejsca dla Ciebie.

Jednak nigdy się nie wyprę Ciebie Jezu
Zawsze obok  Szawła stanę.
Jestem gotów ponieść krzyż cierpienia,
dać świadectwo mojej wiary.