25 marca 2018 – Niedziela Męki Pańskiej

«Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie», oraz: «Król Izraela!»

Droga palmami usłana.
Osiołek idzie i nie wierzy,
co tu się dzieje? – Król się zbliża!

A potem
Tłum zapłonął gniewem,
pięści zacisnęli …i przybili do krzyża.

Wczoraj – „witaj królu!”
Dzisiaj – „na krzyż z Nim!”
Taki jest człowiek; przyjaciel i wróg.

A Jezus – modli się w ogrójcu,
milczy przed Piłatem, umiera za nas.
Taki jest Bóg .