25 Luty 2018 – II Niedziela Wielkiego Postu

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”

Trwaj przy Bogu dnia każdego,
nie ma lepszej drogi
Idź, nie zbaczaj
a uchronisz się od złego.

Zachowasz życie,
jeśli dobry włączysz program.
Gdy zapragniesz aby zło
zwyciężyć dobrem.

Po co błądzić pośród
ślepych dróg i ścieżek.
Wystarczy wybrać Bożą miłość,
wystarczy w nią uwierzyć.

Szatan nie zwycięży,
przekonasz się sam.
„Jeżeli Bóg jest z nami,
któż przeciwko nam?”