23 maja 2021 – Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Zobaczyć Ducha Świętego
dotknąć Jego cienia.
Spojrzeć Mu w oczy
i usłyszeć co ma do powiedzenia.

Być posłusznym na każde wezwanie.
Przy każdym upomnieniu
zatrzymać się,
poczuć serca drżenie.

I podać Mu dłoń.
A potem…
Zaprosić do siebie
by nie zostać sierotą.