23 lipiec 2017 – XVI Niedziela zwykła

„Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?”

Bóg pragnie dobra człowieka.  Bóg zasiał dobro,  tylko dobro.  Więc skąd  tyle chwastów na naszej ziemi ?  

Dlaczego człowiek to uczynił ?

Dlaczego człowiek odrzucił piękność Boga a stworzył brzydotę świata ?

My,  inteligentni ludzie  XXI wieku  wciąż nie umiemy zło nazwać złem. Dlaczego nie umiemy dostrzec owoców jakie wydają chwasty tej ziemi.

A Bóg widzi każdy nasz krok.  

Widzi  i milczy,  jak długo.

„Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.