23 kwiecień 2017 – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

„… Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana…”

«Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».

A ty ? czy uradowałeś się widząc zmartwychwstałego Pana ?

A może jak Tomasz – nie dotknę, nie uwierzę.

A Jezus mówi; Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

Dla nas cierpiał, dla nas zmartwychwstał.

Człowiek wyrządził tyle zła, a Bóg w odpowiedzi co czyni ?

Bóg otwiera przed nami ocean swojego miłosierdzia.

Powiedz nam Faustyno

Coś słyszała w ogrodzie,

W tej świętej godzinie.

Co wtedy przeżyłaś

Kiedy stanął w celi

I jasność cię okryła.

Chciałaś w swoich oczach

Zostawić Jego oblicza

Obraz uroczy.

Płakałaś gdy żaden

Artysta tego piękna

Nie zdołał ukazać.

W dzienniczku spisałaś

Tajemnicę miłosierdzia,

Boże przesłanie.