22 październik 2017 – XXIX Niedziela Zwykła

«Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Jesteś Bożym dłużnikiem,
musisz pamiętać.
Marny nędzniku.

Gromadzisz wiele
materii i myśli.
a nie umiesz rozdzielić…

Naprawdę nie umiesz ?
A może nie chcesz,
czy nie rozumiesz ?

Wierzysz,  czy nie wierzysz,
nie zabieraj tego
co do Boga należy.