22 marzec 2020 – IV Niedziela Wielkiego Postu

„…Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?…”

Jezus dziś mnie pyta;
czy ja wierzę ?
Ja nie myśląc wcale;
Tak, wierzę – ale…

– Taki jest człowiek.
Chce wciąż zaszpanować.
Szybko Bogu powie…
lecz czymże są te słowa.

„Ręce składa pod figurą”
( jak mówi przysłowie )
Lecz droższe jest milczenie
niż to pustosłowie.

A czas nam ucieka,
nie zatrzymasz zegara.
Może warto się przyjrzeć;
jaka jest dziś nasza wiara.