22 lipiec 2018 – XVI Niedziela Zwykła

„Pan mówi: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach, którzy mają paść mój naród: Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem”.

Wy, którzy biczem swojej mądrości
rozproszyliście owce tej ziemi.
Zabraliście słońce, kryjąc nas w cieniu.

Uczyniliście zewsząd pustynię.
Z dróg prostych ścieżki kręte
na Bożej ziemi, ziemi świętej.

Wy, którzy pozamykaliście świątynie,
w automatach wypraliście sumienia,
żeby raj w piekło zamienić.

Oto ja się zajmę waszymi uczynkami.
Biada dla takiego pasterza
co losu swego, Bogu nie powierzył.

I sam zbiorę Resztę
owiec zapomnianych, opuszczonych.
Umiłowanych przez Boga, przez człowieka skrzywdzonych.