20 wrzesień 2020 – XXV Niedziela Zwykła

„…Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi…”

Nie będę się rozpychał
i nie wyjdę przed szereg
– jak innych wielu.

Nie zajmę miejsca pierwszego
choć jest to w modzie
– bo nie jestem tego godzien.

Skryję się na modlitwie
tak żeby nikt nie wiedział.
I tak z Panem Bogiem
będę w kącie siedział.

I z „piwnicy” mego życia
będę jak anioł świecił
– bo Pan obiecał…

I tak się poniżę, tak się upodlę
z ambicjami swymi.
– bo; ostatni będę pierwszymi.