20 październik 2019 – XXIX Niedziela Zwykła

„…Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać…”

Pan mówi; módl się i nie ustawaj.
– i tak dnia każdego.
A ja będę przy Tobie,
zachowam cię od złego.

Módl się, proś i błagaj,
bądź nawet natrętny.
Czas dialogu z Bogiem
to czas błogosławiony, czas święty.

Tyle dyskusji, polemik i sporów
w każdym miejscu się pojawia
a Bóg pragnie
abyś choć przez chwilę i z Nim porozmawiał.