20 grudzień 2020 – IV Niedziela Adwentu

„…Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa twego…”

Co by się stało,
czy potrafisz uzmysłowić,
gdyby Dziewczę z Nazaretu
odmówiło aniołowi.

W wielkim posłuszeństwie
powiedziała Bogu: tak.
Na całej ziemi zakwitł
najpiękniejszej miłości kwiat.

Popłynęły strumienie łask,
urosły święte obrazy.
Różańce w każdej dłoni,
kapliczki, ołtarze.

Każdy Jej zawierzył.
Świat cały żyje
miłością i kultem,
wielkością Maryi.

– Do ciebie Pan też,
nieraz przemówił.
Jaki byłbyś wielki,
gdybyś nie odmówił.