2 maja 2021 – V Niedziela Wielkanocna

„… Kto trwa we mnie, a Ja w nim ten przynosi owoc obfity…”

Być przy Tobie Panie blisko
jest mą chlubą i zaszczytem.
Cierpieniom kłaniać się nisko,
odkryć nową kartę życia.

Gdybyś kiedyś upadał
spójrz Jemu w twarz.
On ci zawsze pomoże,
w Nim ostoję i ratunek masz.

Jemu dziękować,
tylko Jego prosić.
Kto trwa z Bogiem
owoc obfity przynosi.