2 Grób Pański

Nawiedzanie Grobów Pańskich to jedna z polskich tradycji wielkanocnych. To okazja do zadumy, modlitwy, refleksji nad życiem i jego wartością. Krzyż, gwoździe, symboliczna grota i świeże kwiaty.

Grób Pański z pewnością przybliża człowieka do Chrystusa. Wraz z Jezusem zamiera cały świat. Jak pisze Oskar Kolberg: Człowiek na widok tego obrazu (Grobu Pańskiego) malał w duszy i pokarzał; do serca wciskało się uczucie tęsknoty i trwogi tajemnej, że Bóg umarł – i świat się zatrzymał w owym pochodzie, czekając na Jego zmartwychwstanie.