19 marzec 2017 – III niedziela Wielkiego Postu

 Pamiętaj!

jubileusz

W Księdze Wyjścia czytamy ;

„…a lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: «Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia ?»”

Bóg poddał lud Mojżesza podczas wędrówki próbie i … zwątpili.

«Czy Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy też nie?»

Jak często i nam brak zaufania do Boga. Trudno nam wejść na drogę, która nie jest dla nas łatwa, na której jak na nagiej pustyni widzimy „tylko” ślady Boga. Dzisiaj Chrystus ukazuje nam drogę, którą sam przeszedł, drogę z krzyżem na ramionach, bo tylko przez krzyż dochodzi się do zbawienia.

Spójrzmy na taką drogę, chociaż teraz, w czasie Wielkiego Postu.

mk