18 Luty 2018 – I Niedziela Wielkiego Postu

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!

To do nas….
Nie można tego głosu nie słyszeć.
Nawracajmy się już od dzisiaj.

Uwierzmy  słowu  Pana,
uwierzmy w ewangelię.
Czasu jest  nie wiele.

Głowy popiołem  przykryte
aby upadły do kolan.
Niech runie nam z  oczu mglista zasłona.

Możesz upaść
i zbawienia dostąpić możesz.
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.